Bestelling Procedure + Betalings Transactie

  1. RandyRun handelt als bemiddelaar voor online spelbenodigdheden...
  2. ... en exploiteert het bemiddelings-platform www.randyrun.nl voor virtuele spelvaluta t.b.v. aanbieders en kopers. Daar worden de beste aanbiedingen van geselecteerde verkopers gepresenteerd (criteria: betrouwbaarheid, prijs, levertijd).
  3. Met het plaatsen van een bestelling informeert de koper  RandyRun over het door hem gewenste product
  4. Hij (of zij) betaalt Swisshold GmbH
  5. Swisshold informeert RandyRun onmiddelijk na betalingsontvangst
  6. RandyRun geeft de, door de klant gewenste, producten door aan de verkopers
  7. De verkopers leveren de producten aan de klant, RandyRun is beschikbaar voor vragen m.b.t. de aankoop
  8. Swisshold betaalt de verkoper het ontvangen bedrag

Betaling via Swisshold 
Swisshold GmbH is een maatschappij met vestiging in Zwitserland. Ze ontvangen en bewaren het geld veilig, en betalen de verkopers zodra de producten zijn geleverd.

Levering 
RandyRun wijst erop dat een bestelling in meerdere delen kan worden opgesplitst tussen verschillende  leveranciers om een zo vlug mogelijke levertijd te garanderen.

Terugname van een bestelling 
Een gevraagde annulering van een  bestelling  vóór aflevering wordt doorgegeven aan de verkoper. Na levering  is geen annulering meer mogelijk.

Voorwaarden en condities 
Op bestellingen zijn de standaard voorwaarden en condities van toepassing.

Disclaimer 
RandyRunGmbH en Swisshold GmbH kunnen niet verantwoordelijk  worden gehouden voor het verlies van een bestelling, veroorzaakt door de producenten  van het spel. In dat geval wordt de klant aangeraden om de producenten van het spel  te contacteren.

Kwaliteitsinspectie 
RandyRun controleert de leveringen regelmatig om er zeker van te zijn, dat alle bestellingen volledig worden afgeleverd. Verkopers die hun werk niet serieus nemen, worden niet meer geaccepteerd voor verdere  bestellingen.

Restitutie
Mocht het, bij uitzondering, niet mogelijk zijn binnen een acceptabel tijdsbestek een verkoper te vinden, kan op wens van de besteller aan Swisshold GmbH opdracht worden gegeven het reeds betaalde bedrag te restitueren. Anders zoekt RandyRun gewoon door tot de bestelling succesvol is afgesloten.

Klantgegevens en accountgegevens
RandyRun gaat ten alle tijden streng vertrouwelijk om met alle klantgegevens en accountgegevens! Klantgegevens worden nooit aan derden doorgegeven. Het doorgeven van accountgegevens geschiedt alleen bij bemiddeling van leveling-services, en ook bij de keuze van levermethode ‚op mijn account‘– en dan enkel aan langjarige partners. Klant- en accountgegevens worden in ieder geval op een hoog veiligheidsniveau versleuteld. Onze shop-site wordt voortdurend gecontroleerd door onafhankelijke computersecurity firma’s.